PROJECTE UNIC

què és el projecte unic?

El Projecte UNIC és el projecte final de cicle amb equips de treball formats per alumnat dels cinc cicles formatius de grau superior de l’Institut Jaume Mimó:

 

 

 • Administració i Finances
 • Comerç Internacional
 • Construccions Metàl·liques
 • Màrqueting i Publicitat
 • Transport i Logística

Té com a objectiu formar en el treball cooperatiu entre alumnat dels diferents cicles professionals, culminant la integració dels coneixements i destreses adquirits, globalitzant-los i interrelacionant-los i, si s’escau, completant-los.

 

 

Com funciona?

Al principi de curs es creen equips de treball basats en les preferències i les afinitats dels alumnes i a partir d’aquí els alumnes entren en un procés de generació d’idees per arribar a una idea de negoci que desenvolupen al llarg del curs. 

 

El mètode de treball és crear un producte i un pla d’empresa que el comercialitzi. La comercialització es portarà a terme en un país de la Unió Europea i en un país extracomunitari de parla anglesa.

 

Els equips de treball es reuneixen cada setmana durant 2 hores per posar en comú la feina feta, per coordinar-se i per prendre decisions, i treballen autònomament durant la setmana.

 

Quines són les seves avantatges?

 • Fomenta la creativitat
 • Millora les habilitats socials i de treball en equip
 • Contribueix a integrar els coneixements adquirits al llarg del cicle
 • Relaciona els aprenentatges del propi cicle amb altres estudis
 • Prepara als alumnes pel món laboral
 • Fomenta l’emprenedoria com a sortida professional

 

Sí, cada equip de treball té un/a tutor/a que fa un seguiment setmanal i tot l’equip docent està a disposició dels alumnes per tal de resoldre dubtes o ajudar-los a enfocar el seu projecte.

A més, es fan lliuraments intermitjos durant el curs per tal que els professors puguin donar feedback i aconsellar als alumnes.

En principi no, només en cas que l’alumne no pugui seguir el ritme de l’equip per motius justificats. A principi de curs l’alumne que vol dur a terme el projecte de forma individual ha de presentar un escrit justificant per què vol optar pel treball individual i la sol·licitud és estudiada per l’equip docent del projecte.

El projecte UNIC s’avalua a partir dels següents ítems:

 • Lliuraments intermitjos
 • Informe final
 • Presentació final
 • Avaluació sumativa de companys
 • Avaluació sumativa de professors

vols més informació?

Omple el formulari i et respondrem al mes aviat possible