NOSALTRES

LA MISSIÓ

El nostres objectius són:

  • La recerca de l’excel·lència educativa
  • Establir xarxes de col·laboració de forma constant amb entitats i empreses
  • El desenvolupament de la persona – els nostres alumnes
  • Formar i qualificar professionals en competències tècniques i actitudinals

La Visió

L’alumne/a esdevé l’eix clau del seu propi aprenentatge. 

La nostra visió és acompanyar el procés de formació integral del jove, un procés consistent a aprendre a saber, a saber fer, a saber estar i a ser.

Els Valors

Equitat, Flexibilitat, Atenció a les persones, Autoconeixements i autoestima, Humanisme, Cultura, Plurilingüisme, Tolerància, diàleg i respecte, Solidaritat, Sensibilitat, Responsabilitat, Esperit científic, Creativitat

Principis Pedagògics

Per du a terme la nostra missió ens dotem dels 7 principis pedagògics del projecte “ Innovative Learning Environment”

1.

L’alumnat és el centre de l’aprenentatge

2.

L’aprenentatge és de naturalesa social

3.

Les emocions són part integral de l’aprenentatge

4.

L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals

5.

L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge

6.

L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge

7.

Aprendre és construir connexions horitzontals