SOLDADURA I CALDERERIA

TIPUS DE CICLE

Grau mig

HORES

2000 hores (2 cursos)

FAMILIA

Fabricació mecànica

TITOL OFICIAL

Tècnic/a de Soldadura i Caldereria

Requisits d'accés

Informació del Departampent d’Educació: TRIAEDUCATIVA.GENCAT.CAT

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels següents requisits:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà 
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés.

Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Perquè escollir INS Jaume Mimó

Coneixement del teixit empresarial

 • L’Institut cercarà empreses per la realització de les pràctiques i acompanyarà a l’alumne durant la realització d’aquestes.
 • Visites a empreses locals, nacionals o internacions o altres sortides acadèmiques per tal d’aplicar els coneixements adquirits als diferents mòduls.
 • Alumne utilitzarà eines digitals durant el procés d’aprenentatge.
 • Aplicació de l’avaluació continua.
 • Tutories individualitzades.

Pla d'estudis

Els CFGM de Soldadura i Caldereria és una titulació autoritzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, així com pel Ministerio de Educación y Formación Professional, vàlida a tot el territori nacional.

Aquests estudis postobligatoris capaciten per fabricar, muntar i reparar elements de construccions metàl·liques, tant fixes com mòbils, i per fer el manteniment d’equips i mitjans auxiliars.

Primer curs

Segon curs

Durant el segon curs, a més hi haurà hores de lliure disposició on es treballaran conceptes dels mòduls en l’aplicació del Projecte de Comerç Internacional.

Per més informació sobre els continguts dels diferent mòduls, podeu consultar el currículum oficial a la pàgina del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Horaris

El CFGM de Soldadura i Caldereria és de dilluns a divendres en horari de tarda de 15:00 a 21:00.

L’horari del curs, serà entregat pel tutor el primer dia lectiu.

METODOLOGIA I AVALUACIÓ

METODOLOGIA

Apostem per metodologies actives i participatives on l’alumne sigui l’eix d’aprenentatge.

A més, utilitzem d’eines digitals que apropin l’alumne a la realitat actual del mercat laboral i permetin un accés immediat i multi-plataforma de la documentació necessària durant la realització del Cicle.

Per això, a tots el alumnes que hagin completat el procés de matrícula satisfactòriament, se’ls hi proporcionarà accés durant els primers dies lectius a la plataforma Clickedu. Aquí trobaràs diferents seccions on podràs trobar documents d’aula, calendari, entrega de treballs, entre d’altres.

En aquells mòduls que sigui necessari la utilització d’un llibre de text, el professor comunicarà a l’inici de curs el manual de consulta per tal que l’alumne el pugui adquirir el més aviat possible.

AVALUACIÓ

L’avaluació dels Cicles Formatius s’avaluen de forma contínua. Podeu veure més informació aquí.

Sortides professionals

Informació del Departampent d’Educació: TRIAEDUCATIVA.GENCAT.CAT

 

En el CFGM de Soldadura i Caldereria de  l’Institut Jaume Mimó es formen professionals capacitats per treballar en diferents sectors i que puguin accedir al mon laboral com a

A més, amb aquest títol podràs accedir:

 • A Batxillerat
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

opinions

vols més informació?

Omple el formulari i et respondrem al més aviat possible

COL·LABORADORS