GRÀFICA PUBLICITÀRIA ​

TIPUS DE CICLE

Grau Superior
Arts plàstiques i disseny

MATRíCULA ⚠️

Curs 24/25 sols oferim segon

HORES

2000 hores (2 cursos)

FAMíLIA

Comunicació gráfica i audiovisual

TíTOL OFICIAL

Tècnic/a Superior d'arts plàstiques i disseny en Gràfica Publicitària

Requisits d'accés

Informació del Departampent d’Educació al següent ENLLAÇ

Els requisits d’entrada a cicles formatius ve regulada per la normativa establerta pel departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Accés directe

Tenen accès directe les persones que tenen algun dels següents títols o acreditacions: 

 • Títol de batxiller o batxillera de la modalitat d’arts o l’artístic experimental.
 • Títol de batxiller o batxillera d’altres modalitats si s’han cursat tres matèries de la via d’arts plàstiques de la modalitat d’arts.
 • Títol de tècnic o tècnica d’arts plàstiques i disseny.
 • Títol de tècnic o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny.
 • Títol de tècnic o tècnica superior de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d’accés.
 • Títol de grau en Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Belles Arts, Arquitectura o Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial.
 • Títol superior (diplomatura) d’Arts Plàstiques o títol superior de Disseny o de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
 • Títol de graduat o graduada en arts aplicades i oficis artístics, en alguna de les especialitats dels plans d’estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.
 • Resolució d’exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Accés amb prova específica d’accés:

Les persones amb els següents títols han de realitzar una prova específica d’accés: 

 • tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • tenen el títol de tècnic o tècnica de formació professional;
 • han superat la prova d’accés al grau superior de formació professional.

Persones sense requisits académies

Les persones que no tenen cap dels títols o acreditacions que es recullen en els apartats anteriors, poden accedir als cicles d’arts plàstiques i disseny de grau superior si superen la part comuna i la part específica de la prova d’accés de grau superior; per poder-la fer han de tenir 19 anys complerts o bé complir-los el mateix any de la prova.

Persones sense requisits académies

Les persones que no tenen cap dels títols o acreditacions que es recullen en els apartats anteriors, poden accedir als cicles d’arts plàstiques i disseny de grau superior si superen la part comuna i la part específica de la prova d’accés de grau superior; per poder-la fer han de tenir 19 anys complerts o bé complir-los el mateix any de la prova.

Perquè escollir INS Jaume Mimó

La nostra experiència en els cicles de la família de Comerç i Màrqueting dóna al CFGS de Gràfica Publicitaria un enfocament més orientat a l’empresa. Això permet que el cicle, s’enfoqui en la formació de l’alumnat en funció de les necessitats de les empreses del sector i de l’actual demanda del mercat laboral.

Pla d'estudis

Els CFGS de Gràfica Publicitària és una titulació autoritzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, així com pel Ministerio de Educación y Formación Professional, vàlida a tot el territori nacional.

Aquest cicle capacita per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica publicitària, amb els controls de qualitat corresponents, i de les aplicacions vinculades a la comunicació gràfica, fer-ne el seguiment posterior i el control de qualitat en la indústria gràfica, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

 • Fonaments de la Representació i l’Expressió Visual (99 hores)
 • Fonaments del Disseny Gràfic (99 hores)
 • Fotografia (99 hores)
 • Història de la Imatge Publicitària (99 hores)
 • Llenguatge i Tecnologia Audiovisual (198 hores)
 • Mitjans Informàtics (99 hores)
 • Projectes de Gràfica Publicitària (400 hores)
 • Projecte Integrat (99 hores)
 • Teoria de la Imatge (66 hores)
 • Teoria de la Publicitat i Màrqueting (99 hores)
 • Tipografia (198 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (66 hores)
 • Crèdits de lliure disposició / Hores de lliure elecció (99 hores)
 • Formació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers (280 hores)

Per més informació sobre els continguts dels diferent mòduls, podeu consultar el currículum oficial a la pàgina del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Horaris

El CFGS de Gràfica Publicitària és de dilluns a divendres en horari de tarda de 15:00 a 21:00. L’horari del curs, serà entregat pel tutor el primer dia lectiu.

METODOLOGÍA I AVALUACIÓ

METODOLOGIA

Apostem per metodologies actives i participatives on l’alumne sigui l’eix d’aprenentatge.

A més, utilitzem d’eines digitals que apropin l’alumne a la realitat actual del mercat laboral i permetin un accés immediat i multi-plataforma de la documentació necessària durant la realització del Cicle.

Per això, a tots el alumnes que hagin completat el procés de matrícula satisfactòriament, se’ls hi proporcionarà accés durant els primers dies lectius a la plataforma Clickedu. Aquí trobaràs diferents seccions on podràs trobar documents d’aula, calendari, entrega de treballs, entre d’altres.

En aquells mòduls que sigui necessari la utilització d’un llibre de text, el professor comunicarà a l’inici de curs el manual de consulta per tal que l’alumne el pugui adquirir el més aviat possible.

AVALUACIÓ

L’avaluació dels Cicles Formatius s’avaluen de forma contínua. Podeu veure més informació aquí.

Sortides professionals

Informació del Departament d’Educació al següent ENLLAÇ

En el CFGS de Gràfica Publicitària es formen professionals capacitats per treballar en diferents sectors com a: 

A més, a aquest títol podràs accedir a estudis universitaris oficials de grau a més de poder obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

vols més informació?

Omple el formulari i et respondrem al més aviat possible