COMERÇ INTERNACIONAL

TIPUS DE CICLE

Grau Superior

MATRICULA

Maig

HORES

2000 hores (2 cursos)

FAMILIA

Comerç i Màrqueting

TITOL OFICIAL

Tècnic/a Superior en Comerç Internacional

Requisits d'accés

Informació del Departampent d’Educació: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/info-general/

Els requisits d’entrada a cicles formatius ve regulada per la normativa establerta pel departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels següents requisits:

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació
  professional o tècnic especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat
  experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés.

Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Perquè escollir INS Jaume Mimó

Coneixement del teixit empresarial

 • Centre amb gran coneixement del teixit empresarial.
 • 3×2 de CFGS de Comerç Internacional i CFGS de Transport. Possibilitat d’obtenir dues titulacions en tres anys (en lloc de 4 anys).
 • Participa en el Programa Forma’t al Port
 • FP DUAL. Aprendre treballant (posar enllaç a la pàgina de Projecte Dual)
 • Mimo Work Market. T’apropem a les empreses en un esdeveniment únic.
 • Erasmus. Estades formatives o de pràctiques a l’estranger amb centres o empreses del sector. (posar enllaç a la pàgina de Erasmus)
 • Sortides acadèmiques a empreses locals, nacionals o internacionals per aplicar els conceptes tractats a l’aula.
 • Metodologies d’aprenentatge actives i participatives
 • Avaluació continuada

Pla d'estudis

Els CFGS de Comerç Internacional és una titulació autoritzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, així com pel Ministerio de Educación y Formación Professional, vàlida a tot el territori nacional.

Aquest cicle capacita als alumnes a planificar i gestionar els processos d’importació-exportació i introducció-expedició de mercaderies, d’acord amb la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments que s’han establert.

Primer curs

Segon curs

Durant el segon curs, a més hi haurà hores de lliure disposició on es treballaran conceptes dels mòduls en l’aplicació del Projecte de Comerç Internacional.

Per més informació sobre els continguts dels diferent mòduls, podeu consultar el currículum oficial a la pàgina del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Horaris

El CFGS de Comerç Internacional és de dilluns a divendres en horari de tarda de 15:00 a 21:20.

L’horari del curs, serà entregat pel tutor el primer dia lectiu.

METODOLOGÍA I AVALUACIÓ

METODOLOGIA

INS Jaume Mimó aposta per metodologies actives i participatives on l’alumne sigui l’eix d’aprenentatge.

METODOLOGIA

Apostem per metodologies actives i participatives on l’alumne sigui l’eix d’aprenentatge.

A més, utilitzem d’eines digitals que apropin l’alumne a la realitat actual del mercat laboral i permetin un accés immediat i multi-plataforma de la documentació necessària durant la realització del Cicle.

Per això, a tots el alumnes que hagin completat el procés de matrícula satisfactòriament, se’ls hi proporcionarà accés durant els primers dies lectius a la plataforma Clickedu. Aquí trobaràs diferents seccions on podràs trobar documents d’aula, calendari, entrega de treballs, entre d’altres.

En aquells mòduls que sigui necessari la utilització d’un llibre de text, el professor comunicarà a l’inici de curs el manual de consulta per tal que l’alumne el pugui adquirir el més aviat possible.

AVALUACIÓ

L’avaluació dels Cicles Formatius s’avaluen de forma contínua. Podeu veure més informació aquí.

Sortides professionals

Informació del Departament d’Educació: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/info-general/

En el CFGS de Comerç Internacional de l’Institut Jaume Mimó es formen professionals capacitats per treballar en diferents sectors com a: 

 • Tècnic o tècnica en comerç exterior
 • Tècnic o tècnica d'operacions exteriors d'entitats financeres i asseguradores
 • Tècnic o tècnica en administració de comerç internacional
 • Assistent o assistenta i adjunt o adjunta de comerç internacional
 • Agent de comerç internacional
 • Tècnic o tècnica de màrqueting internacional
 • Tècnic o tècnica de màrqueting digital internacional
 • Tècnic o tècnica de venda internacional
 • Assistent o assistenta al departament d'operacions comercials internacionals
 • Transitari o transitària
 • Consignatari o consignatària de vaixells
 • Operador logístic o operadora logística
 • Cap de magatzem
 • Tècnic o tècnica en logística del transport
 • Coordinador logístic o coordinadora logística
 • Tècnic o tècnica en logística inversa

A més, a aquest títol podràs accedir a estudis universitaris oficials de grau a més de poder obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

opinions

vols més informació?

Omple el formulari i et respondrem al més aviat possible