NOVES FORMACIONS MIMÓEMPRÈN

Durant el primer quadrimestre del curs 2022-23, el professorat de cicles del nostre centre, participa en diferents formacions relacionades amb noves metodologies i eines de prototipatge per poder aplicar als diferents tallers i dinàmiques que es duen a terme amb tot l’alumnat de cicles formatius, com a part del programa emprenedor MimóEmprèn i els projectes emprenedors del projecte UNIC.


Al setembre es va fer una formació de prototipatge amb impressora 3D, on el professorat de totes les famílies professionals, va poder començar a treballar amb programes com Tinkercad i adquirir uns coneixements bàsics per poder crear prototips en 3D.

També ens hem enfocat en la formació al professorat de la metodologia Design Thinking.  El mercat laboral, actualment, està en constant canvi, i l’alumnat ha de conèixer metodologies àgils

que l’hi permetin adaptar-se a aquesta realitat i poder donar així solucions de forma àgil a aquells problemes o demandes que es plantegin.

Dintre de l’itinerari formatiu que està creat per tot el nostre alumnat de cicles de l’INS Jaume Mimó, hi han diferents dinàmiques i tallers enfocades en la marca personal i la comunicació.

Amb la formació Audio-Visual, el professorat adquireix els coneixements necessaris per poder donar a l’alumnat eines que l’hi permetin millorar les seves habilitats comunicatives mitjançant tècniques com el guió il·lustrat (storyboard), on l’edició de vídeo per crear una marca personal.

Una altre formació al professorat és el Taller de creació d’imatges i vídeos 3D interactius.

Això permetrà adquirir els coneixements per poder realitzar formacions a l’alumnat de prototipatge mitjançant la creació d’espais simulats i immersius que permetin entre d’altres aplicar eines com el PMV o crear un experiència pel client.

t'ha agradat aquest article?

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en pinterest

deixa un comentari

Products

Features

Get Started

About